Zimní a jarní akce oddílu Karate Vysoké Mýto a Bojové sporty Vysoké Mýto v roce 2023

Zimní seminář karate 2023

Rok 2023 jsme začali prvním letošním celorepublikovým soustředěním karatistů s ligovým
testovním turnajem o víkendech 21. až 22. 1. a 28. až 29. 1. 2023. Tentokráte náš vysokomýtský
oddíl školy Moderního sportovního karate (Emeskai) vyrazil do Zábřehu na Moravě.
Z našeho oddílu se ho zúčastnili: Martin Čipera – III. Dan; František Starý – I. Dan; David
Mikeš – I. Dan; Kateřina Kučerová – I. Dan; Barbora Trtíková – 2. kyu; Michaela Jílková – 4. kyu;
Tereza Kopecká – 5. kyu; Vojtěch Mikuláš Mann – 7. kyu; Kateřina Dušková – 7. kyu; Matěj Kotrba – 8. kyu; Karla Lásková – 9. kyu; Lili Mannová – 9. kyu; Radim Stolár – 9. kyu; Eliška Vyhlídalová – 9. kyu; Karolína Rokosová – 10. kyu; Antonín Blaha – 11. kyu; Veronika Peterková – 11. kyu;
Tobiáš Čuřík – 11. kyu; Karla Trtíková – 11. kyu a karatisté z dětské přípravky a s 12. kyu; Ondřej
Duc Trung Nguyen, Tobiáš Sháněl, Vlastimil Váško a Jindřich Trtík.
První i druhý víkend semináře jsme se rozdělili dvou skupin dle technické výkonnosti.
Skupina bílých a žlutých pasů si první víkend pod vedením mistra Honzy Radila – II. Dan a Adama
Knajbla – I. Dan zopakovala a procvičila prvky plyometrických startů do základních technik úderů,
přímých kopů. Druhou skupinu oranžových pasů vedla Barbora Trtíková – 2. kyu. A skupinu
zelených a vyšších pasů si vzal na starost mistr Miloslav Motl – IV. Dan.
Druhý víkend si jednotlivé skupiny vzali pod svá „křídla“ mistr Martin Čipera (bílé pásy),
Martin Kohut (žluté pásy) a mistr Miloslav Motl oranžové a vyšší pásy. Druhý víkend pokračoval
testovním turnajem – formami a v neděli turnaj pokračoval boji (sparing – lehčí forma boje
a sportovní boj – kumite). Členům vysokomýtského oddílu se v turnaji dařilo výborně.
A tady jsou naše výsledky:

Forma:
Contra Set Martin Čipera 2. místo
Kateřina Kučerová 3. místo
Quinta Set Barbora Trtíková 4. místo
Quarta Set Michaela Jílková 2. místo
Tertia Set Tereza Kopecká 2. místo
Secunda Set Vojtěch Mikuláš Mann 1. místo
Prima (11. – 9. kyu) Eliška Vyhlídalová 4. místo
Prima (9. kyu) Eliška Vyhlídalová 4. místo
Radim Stolár 5. místo
Karla Lásková 11. místo
Prima (10. kyu) Karolína Rokosová 6. místo
Prima (11. kyu) Antonín Blaha 3. místo
Tobiáš Čuřík 4. místo
Karla Trtíková 5. místo
Veronika Peterková 7. místo


Sparing:
MY0 – muži oranžoví a žlutí Vojtěch Mikuláš Mann 1. místo
Matěj Kotrba 5. – 6. místo
FY0 – ženy oranžové a žluté Karolína Rokosová 2. místo
F16 – ženy pod 16 let Lili Mannová 3. místo
Eliška Vyhlídalová 4. – 5. místo
M16 – muži pod 16 let Radim Stolár 4. – 6. místo


Sportovní boj:
FA – ženy absolutní Kateřina Kučerová 2. místo
Michaela Jílková 4. místo
Tereza Kopecká 5. místo

Mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České republiky se náš vysokomýtský oddíl
na tomto semináři umístil na 1. místě se ziskem 55 bodů do celostátní Ligy MSKA-CZ 2023.
Vysokomýtští karatisté si na Zimním turnaji vybojovali 2 zlatá umístění, 5 stříbrných umístění,
2 bronzová místa a 4 čtvrtá bodovaná místa.

Jarní seminář karate 2023

V březnu 2023 se uskutečnilo další celorepublikové soustředění Moderního Sportovního
Karate (MSK) s ligovým testovním turnajem. Tentokráte náš vysokomýtský oddíl Karate vyrazil
o víkendech 18. až 19. 3. a 25. až 26. 3. 2023 do Zábřehu na Moravě.
Z našeho oddílu se ho zúčastnili: Martin Čipera – III. Dan; Václav Doubravský – I. Dan;
Michaela Jílková – 4. kyu; Tereza Kopecká – 5. kyu; Matěj Kotrba – 7. kyu; Eliška Vyhlídalová
– 8. kyu; Lili Mannová – 9. kyu; Karla Lásková – 9. kyu; Ondra Tung Duc Nguyen – 10. kyu;
Antonín Blaha – 10. kyu, Tobiáš Čuřík – 10. kyu; Karolína Rokosová – 10. kyu; Michael Chládek
– 12. kyu a karatisté z dětské přípravky Tobiáš Sháněl – 11. kyu; Vlastimil Váško – 11. kyu
a Radek Jiskra – 12. kyu.
První víkend semináře jsme se rozdělili do tří skupin dle technické výkonnosti. Skupina
bílých a žlutých pasů si pod vedením mistra Jana Radila – II. Dan zopakovala a procvičila prvky
plyometrických startů do základních technik úderů, přímých kopů. Druhá skupina oranžových
pasů procvičila pod vedením mistra Václava Doubravského – I. Dan úderové techniky
a ve dvojicích i techniky přímých, obloukových kopů a podmetů. Skupinu zelených
a vyšších pasů si vzal na starost mistr Miloslav Motl – IV. Dan a procvičil s nimi ve dvojicích
techniky podmetů a techniky ve výskoku.
Druhý víkend jsme v sobotu pokračovali zopakováním hlavních aspektů všech technik
podle technické vyspělosti jednotlivých skupin pod vedením mistra Miroslava Zezulky – VI. Dan.
Víkend pokračoval testovním turnajem – v sobotu formami a v neděli bojem (sparing – lehčí forma
boje a sportovní boj – kumite). Členům vysokomýtského oddílu se v turnaji dařilo výborně. A tady
jsou naše kompletní výsledky:

Forma:
Contra Set Martin Čipera 2. místo
Václav Doubravský 5. místo
Quarta Set Michaela Jílková 1. místo
Tereza Kopecká 5. místo
Secunda Set Matěj Kotrba 2. místo
Eliška Vyhlídalová 10. místo
Prima (9. – 12. kyu) Ondra Trung Duc Ngueyn 3. místo
Lili Mannová 5. místo
Prima (9. kyu) Lili Mannová 3. místo
Karla Lásková 9. místo
Prima (10. kyu) Ondra Trung Duc Ngueyn 2. místo
Tobiáš Čuřík 4. místo
Antonín Blaha 5. místo
Prima (11. kyu) Tobiáš Sháněl 1. místo
Vlastimil Váško 2. místo
Toth Tercia (11. – 12. kyu) Radek Jiskra 1. místo
Tobiáš Sháněl 2. místo
Vlastimil Váško 3. místo


Sportovní boj:
MA – muži absolutní Václav Doubravský 4. místo
FA – ženy absolutní Michaela Jílková 2. místo
Tereza Kopecká 4. místo


Sparing:
MOY – muži oranžoví a žlutí Matěj Kotrba 2. místo
M16 – muži 16 let Ondra Trung Duc Ngueyn 1. místo
MYj – muži žlutí – junioři Antonín Blaha 2. místo
Tobiáš Čuřík 3. místo

Mezi všemi zúčastněnými oddíly z celé České republiky se náš vysokomýtský oddíl
na tomto semináři umístil na 1. místě se ziskem 67 bodů do celostátní Ligy MSKA-CZ 2023.
Vysokomýtští karatisté si na Jarním turnaji v jednotlivých kategoriích vybojovali 3 zlatá umístění,
6 stříbrných pozic, 3 bronzové medaile a 2 čtvrtá místa.
Obrovského, historického úspěchu dosáhla naše mládež, když společně pro vysokomýtský
oddíl vybojovali v technické disciplíně Forma Toth Tercia zlatý tripl – obsadili všechny tři
medailové pozice.
Při udílení vyšších technických stupňů jsme se mohli radovat spolu s našimi členy s bílými
pasy, kteří obdrželi 10. kyu (první žlutý pás): Radek Jiskra, Tobiáš Sháněl a Michael Chládek.

Evropský pohár v karate Easter Event Cup Berlín 2023

O velikonočním pondělí 10. dubna 2023 začal v Berlíně týdenní mezinárodní Easter
seminář MSKAI.
Letos se Easter semináře zúčastnilo téměř 30 karatistů z Česka a Německa. Celou akci vedl
instruktor a úspěšný závodník Issa D. Koité, V. Dan (SRN). Českou republiku reprezentovali
trenéři a závodnicí Miloslav Motl – IV. Dan; Dalibor Mrňávek – I. Dan; Kateřina Kučerová – I. Dan;
David Staněk – 2. kyu; Martin Goláň – 2. kyu; Barbora Trtíková – 2. kyu; Jakub Janáček – 4. kyu;
Kryštof Tomáš – 4. kyu; Jana Ražná – 4. kyu a Tereza Kopecká – 5. kyu.
Náš oddíl Karate Vysoké Mýto zde reprezentovala Kateřina Kučerová – I. Dan, Barbora
Trtíková – 2. kyu a Tereza Kopecká – 5. kyu.
Program Easter semináře byl specifický a byl určen pro vysoké pásy (od 6.kyu). Každý
den účastníky čekalo celkem 6 hodin intenzivního tréninku. Program byl zaměřen na minimalizaci
a zefektivnění technik a jejich následné použití v sériích. Do toho byly vloženy cviky ve dvojicích
zaměřené na práci s bojovou vzdáleností při přechodu do podmetů a přehozů. Další náplní
semináře byl nácvik kopů ve výskoku a v letu.
V sobotu 15. dubna proběhl Evropský pohár karate – Easter Event Cup 2023 – turnaj ve
formách a ve sportovních bojích, kde se naši závodníci v zahraniční konkurenci rozhodně
neztratili.


Forma:
Contra Set Kateřina Kučerová 2. místo
Dalibor Mrňávek 4. místo
Quinta Set David Staněk 1. místo
Martin Goláň 3. místo
Barbora Trtíková 5. místo
Quarta Set Kryštof Tomáš 1. místo
Jana Ražná 2. místo
Jakub Janáček 5. místo
Tertia Set Tereza Kopecká 1. místo


Sportovní boj:
FA – ženy absolutní Jana Ražná 1. místo
Kateřina Kučerová 3. místo
Barbora Trtíková 5. místo
MA – muži absolutní Martin Goláň 1. místo
David Staněk 2. místo
Dalibor Mrňávek 3. místo
MB – muži modří Kryštof Tomáš 1. místo
FG – ženy zelené Tereza Kopecká 1. místo


Nové zkoušky STV:
Martin Goláň – 1. kyu (druhý hnědý pás – kandidát na mistra karate)
David Staněk – 1. kyu (druhý hnědý pás – kandidát na mistra karate)
Tereza Kopecká – 4. kyu (první modrý pás)

Devátý VM Sparing Camp Vysoké Mýto – květen 2023

V pátek 12. května a v sobotu 13. května 2023 uspořádal předseda vysokomýtských oddílů,
Martin Čipera – III. Dan, již v pořadí 9. VM Sparing Camp.

Tohoto bojového soustředění se zúčastnilo více jak 30 karatistů z oddílů Praha, Pardubice,
Polička, Znojmo a samozřejmě také z domácího oddílu Karate Vysoké Mýto a oddílu
Bojové Sporty Vysoké Mýto.

V pátek podvečer jsme květnový, již v pořadí devátý, VM Sparing Camp zahájili průpravou
na agility žebříku pod vedením mistra Adama Knajbla – III. Dan a pokračovali jsme sparingy…

V sobotu brzy ráno jsme se rozehřáli opět na agility žebříku a v kruhovém tréninku.

Následně jsme se v rámci tohoto bojového campu zaměřili na technicko-taktické aspekty
sportovního boje.

Sportovní den 2023 ve Vysokém Mýtě

V úterý 30. května 2023 pořádalo město Vysoké Mýto „Sportovní den“. Této akce,
při příležitosti dětského dne, se na vysokomýtském náměstí zúčastnili i karatisté vysokomýtského
oddílu školy Moderního Sportovního Karate (MSK) a oddílu Bojové Sporty Vysoké Mýto.
Sportovního dne se zúčastnili: předseda obou vysokomýtských oddílů a instruktor karate
Martin Čipera – III. Dan, Michaela Jílková – 4. kyu, Matěj Kotrba – 7. kyu, Kateřina Dušková
– 7. kyu, Eliška Vyhlídalová – 8. kyu, Jan Voleský – 9. kyu, Lili Mannová – 9. kyu, Ondra
Nguyen – 10. kyu, Petr Koňjar – 10. kyu, Veronika Peterková – 10. kyu a jako fotografka
Karolína Rokosová – 10. kyu.

Během Sportovního dne jsme uskutečnili několik vystoupení. Nejprve jsme předvedli
společně skupinové zacvičení formy Primy – ukázku boje proti imaginárním útočníkům. Forma
Prima je určena pro bílé a žluté pasy (12. až 9. kyu).

V dalším bloku vystoupení jsme předvedli skupinové zacvičení formy Secunda, formy
pro oranžové pasy (8. až 7. kyu).

Následně modrý a černý pás zacvičili synchronizovaně formy Quarta a Quinta.

Poslední částí vystoupení byla ukázka technik karate ve dvojicích a přerážení. Tato část
měla největší ohlas u diváků Sportovního dne.

Všem přeživším karatistům děkujeme a přejeme jim další skvělé zážitky.