Restaurátorské práce na dekorativních prvcích vnějšího pláště sokolovny ve Vysokém Mýtě pokračují

Před několika lety bylo při prohlídce střechy zjištěno, že ozdobné prvky na střeše sokolovny jsou ve velmi špatném stavu a hrozí jejich zřícení. Situace se musela začít řešit. Sami bychom na to finančně nestačili, proto jsme požádali o dotace a práce se mohly rozběhnout. Jsou rozděleny do několika etap, postupně by mělo dojít k opravě všech.

V 0. a 1. etapě (v letech 2021 a 2022) bylo zrestaurováno celkem 14 dekorativních prvků vnějšího pláště budovy sokolovny, v té letošní druhé etapě bylo uvedeno do původního stavu dalších 15 těchto prvků.

Děkujeme za finanční podporu Pardubickému kraji a Městu Vysoké Mýto. Jejich zásluhou můžeme pokračovat v restaurátorských pracích.