Poděkování za sponzorský dar

Děvčata z oddílu sportovní gymnastiky děkují za poskytnutí sponzorského daru od
organizace Iveco, a.s. Vysoké Mýto.
Za finanční dar jsme zakoupili přeskokový můstek, který bude mít využití pro nácvik
přeskoku.
V současné době se gymnastice věnuje 136 děvčat. Ta nejlepší se účastní přeborů v rámci
kraje i celé republiky.