Veřejné vystoupení SG, Parkour, Slet

Dne 18.5.2018 připravil oddíl všestrannosti a sportovní gymnastiky slavnostní vystoupení v sokolovně pro všechny rodiče a veřejnost. Svoji skladbu „V peřině“ předvedly také žákyně, které se připravovaly na oblastní slety v Hradci Králové, Pardubicích a Pečkách a na XVI. všesokolský slet v Praze.