Speciální Mítink 2020

O první červnovém víkendu, 6. – 7. června 2020, se uskutečnil celorepublikový Speciální Mítink Moderního sportovního karate (MSK). Tradičně toto trenérské soustředění karatistů zorganizoval oddíl z Vysokého Mýta.

Přípravu, organizaci a vedení celého tréninkového mítinku zajišťoval vedoucí vysokomýtského oddílu, Martin Čipera, II. Dan. Vedení jednotlivých cvičebních bloků semináře si rozdělili mistři Adam Knajbl, Martin Čipera, František Starý, Radovan Andrle a Štěpán Příhoda. Červnový mítink byl pojat jako „odměna“ pro aktivní členy MSK z celé republiky, kteří se během nucené Covid pausy museli připravovat individuálně. Proto se na mítinku trénovaly cviky, které nejsou standardně v MSK cvičebních programech.

Speciální mítink začal po nástupu rozehřívacím a rozcvičovacím blokem pod vedením mistra Martina. Do tohoto bloku mistr Martin zařadil MSK rozcvičku formou přízemní akrobacie a pádů.

Následovala první část cyklistického bloku, kde nás čekala výzva v podobě lesních cest, stoupání a klesání. Po příjezdu na hřiště v Noříně jsme zde pokračovali blokem koordinačních cviků, který vedl mistr František. Následovala druhá část cyklobloku jehož cílem byla opět vysokomýtská sokolovna.

Následoval blok nácviku forem, ve kterém jsme se rozdělili do skupin dle barvy pasu. V každé skupině byl minimálně jeden mistr, který všechny formy detailně vysvětlil a ukázal dle skript Formy Set a Contra Set. Nejprve jsme několikrát zacvičili každou formu a pak jsme ve skupinách procvičili totéž reálně s útočníky.

Pokračovali jsme Trenérským blokem pod vedením mistra Martina, zaměřený na objasnění jednotlivých trenérských stupňů a jejich úlohu v rámci asociace. Pro naše adepty na korektory, žluté a oranžové pasy, to bylo velice zajímavé, inspirující téma.

Posledním sobotním blokem byl kondiční běh. Necelou hodinku jsme strávili kondičním výběhem do přírody v okolí Vysokého Mýta. Jelikož se již den uchýlil ke svému konci byl náš přespolní výběh zakončen po 20. hodině. Poté byl již čas večeře. Pro účastníky Speciálního Mítinku bylo v areálu sokolovny připraveno společné grilování pro stmelení kolektivu.

Nedělní ranní atletický trénink jsme byli nuceni kvůli dešti uspořádat v sokolovně. Po krátkém rozběhání jsme si zopakovali vybrané prvky z běžecké abecedy a agility jako součást atletického bloku pod vedením mistra Adama.

Pokračovali jsme bloky cvičení se zbraněmi. Nejprve jsme si zopakovali základní prvky boje s tyčí (1m) pod vedením mistra Adama. A následně jsme byli zasvěceni a procvičili jsme prvky bloku s nožem pod vedením mistra Štěpána a asistencí mistra Davida. Pokračovali jsme blokem sebeobrany pod vedením mistra Radovana s asistencí Michala Čermáka.

A to jsme před sebou měli ještě poslední nedělní blok – posilovací cvičení formou procházky v ZOO. Tentokrát jsme cvičili s tyčí pod vedením mistra Adama.

Všichni jsme byli příjemně vyčerpáni, ale byli jsme ze semináře opravdu nadšení. Tak si ho určitě příští rok opět zopakujeme…

Všem přeživším karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé zážitky.