Pardubický kraj nás podporuje

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018-2025

je krajský strategický dokument, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit podmínky pro sport, tělovýchovu a volnočasové pohybové aktivity a navazuje na státní strategický dokument Koncepce podpory sportu 2016-2025 v České republice. Hlavní prioritou plánu je podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. Sport dětí a mládeže je nejdůležitější oblastí sportu z hlediska jeho vlivu na pohybovou aktivitu jedince v rámci jeho celého života.

Pokračovat ve čtení