Noc sokoloven a stavění lidských pyramid

Dne 25. 6. 2021 proběhla v naší T.J. akce „Noc Sokoloven“ s projektem stavění lidských pyramid.
Sešli se oddíly sportovní gymnastiky a karate. Nejenom, že cvičenci postavili lidské pyramidy, ale předvedli také své sportovní výkony v rámci vystoupení.