PROJEKT „B1: Mládežnické sportovní činnosti v T.J. Sokol Vysoké Mýto v roce 2021“

SPOLUFINANCOVÁN

z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 

Karatisté zařadili do projektu účast na Czechia Camp – Letní škole, soustředění a turnaji o postup v Lize ČR 2021 v Poličce ve dnech 3.-10.7.2021. Dále účast na trenérském školení-semináři MSKAI ve dnech 28.8-29.8.2021 v Krmelíně. Další podpořenou akcí byl Podzimní seminář MSKAI, soustředění a turnaj o postup v Lize ČR 2021 v Zábřehu na Moravě ve dvou víkendech 9.-10.10. a 16.-17.10.2021.

V roce 2021 podpořil Pardubický kraj pravidelnou a systematickou sportovní činnost dětí a mládeže v T.J. Sokol Vysoké Mýto částkou 40.000 korun. Finanční prostředky byly využity na podporu účasti v soutěžích, na pořádání soutěží a soustředění, na účast na odborných seminářích a trenérských kurzech, na pronájem sportovních ploch, na věcné ceny do soutěží apod. Podmínky získání dotace splňují v naší jednotě dva sportovní oddíly. Oddíl moderního sportovního karate a oddíl sportovní gymnastiky.

Mladé gymnastky se mohly díky podpoře zúčastnit letního sportovního soustředění v Dolní Čermné ve dnech 22.-27.8.2021. Osmnáct děvčat a tři trenérky využilo kvalitního zázemí areálu AZAS nejen pro gymnastické průpravy, ale také pro atletiku a cyklistiku. Z finanční podpory bylo hrazeno také startovné pro devět závodnic na Východočeském poháru dne 27.6.2021 v Pardubicích. Dále startovné na Přeboru Pardubického kraje dne 18.9.2021, kde jsme získali 3 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové a dvě čtvrtá místa. Z našeho oddílu se zúčastnilo 23 závodnic a ze zbytku celého kraje pouze 12 závodnic! Tím jsme dokázali vyrovnat velký tréninkový propad z jarní části sezony. Následně jsme se zúčastnili i MČR ve SG žen kat. C v Praze – Černošicích. Na Krajském přeboru družstev v Pardubicích dne 21.11.2021 obsadilo našich 16 závodnic v III. až V. Lize shodně vždy druhé místo.