Čertovská stezka 2022

Poslední listopadové úterý navečer byli náhodní kolemjdoucí v
Havlíčkových sadech svědky neobvyklé události. „Sokolští“ čerti se
rozhodli využít prostor nově revitalizovaného parku a od sochy krále
Přemysla Otakara II. až ke kostelu sv. Vavřince uspořádali stezku s
různými aktivitami pro děti. Děti si vyzkoušely, že čert „tvrdý chleba
má“. Po vzoru čertů přikládaly pod kotel, nosily hříšníky v pytlích,
plivaly práskací slinu apod. Při příchodu na jednotlivá čertovská
stanoviště měly děti trochu nahnáno. Nálada se jim zlepšila hned poté,
kdy zjistily, že jsou čerti nápadně podobní jejich cvičitelům a
cvičitelkám z oddílu rodičů a dětí a nejmladšího žactva zdejšího Sokola.
Za prokázanou statečnost a sportovní výkony pak všechny děti obdržely
před kostelem sv. Vavřince odměnu od andělů. Pokud doma máte také dítě
ve věku od 2 roku a starší a zvažujete pro něj zábavně pohybové
aktivity, přijďte se s ním podívat na naše cvičení do sokolovny. Podobné
tematicky laděné akce jako uvedená Čertovská stezka jsou pak pomyslnou
třešničkou na dortu.
Čerti, čertice a čertíci ze Sokola 🙂