SPOLU V POHYBU 2023

V sobotu 23.9. 2023 v sokolovně ve Vysokém Mýtě proběhla akce „Spolu v pohybu“.

Děvčata a chlapci spolu s rodiči si zacvičili gymnastickou rozcvičku. Plnili sportovní disciplíny, získávali body za předvedené gymnastické prvky, např. kotoul, stojka, váha na kladině.

V časovém limitu prováděli úkoly zaměřené na obratnost, sílu, rychlost, (např. skoky přes švihadlo, posilování se zátěží).

Příjemně strávený čas v tělocvičně jsme zakončili podpisy sokolského poselství a štafetovým během „Všesokolský slet 2024“.

Během týdne od 25.9. – 30.9. proběhly nábory nových členů do oddílů gymnastiky, karate, bojových sportů, parkouru a všestrannosti dětí i dospělých.