Všestrannost – sport pro všechny

Rodiče a děti

  •  jedny z prvních organizovaných hodin v životě dítěte pod dohledem rodiče, kolektivní soužití cvičení s náčiním, seznamování se s nářadím – přirozený pohyb, upevňování svalstva
  •  samostatný pohyb při rytmizaci, tanec, začátky soutěžení, pohybové hry, cvičení na nářadí
  •  soutěživé hry, hry na výdrž a výkon, pěstování trpělivosti a tolerance k ostatním dětem

 úterý  9,30 10,15 děti ve věku 2 – 3 roky
10,15 – 11,00 děti ve věku 3 – 4 roky

 úterý 16,00 – 17,00 děti ve věku 3 – 5 let
17,00 – 18,00 děti ve věku 4 6 let

 Během roku nabízíme: ( to platí i pro předškolní děti)

  • čertění (vánoční program pro děti)
  • karneval ve starších odděleních
  • hry s fáborkovanými trasami
  • pohybový pobyt 1. týden v červenci

Předškolní děti 4 – 6 let

Kluci a holčičky si při cvičení zvykají na samostatnost. Při různých hrách, závodivých cvičeních a cvičení na nářadí získávají základ pro správné držení těla, celkovou obratnost a smysl pro kolektiv. Při cvičení je vždy upřednostňováno zdravotní hledisko. Děti se začínají rovněž „otrkávat“ i při župních soutěžích v atletice.

pondělí  16,00 17,00 děti ve věku 4 – 6 let

Dívky a chlapci 6 – 15 let

Náplní hodin je gymnastika, atletika, míčové hry a florbal. Nejlepší cvičenci úspěšně reprezentují jednotu v každoroční soutěži v sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice, atletice, šplhu a plavání.

Dívky každý čtvrtek 17,00 18,30 hodin
Chlapci každé úterý 17,30 18,30 hodin