Nabídka pohybových aktivit ve školním roce 2014/2015

Cvičení rodičů s dětmi
úterý
9,30 – 10,15 děti ve věku 2 – 3 roky
10,15 – 11,00 děti ve věku 3 – 4 roky
15,30 – 16,30 děti ve věku 3 – 5 let
16,30 – 17,30 děti ve věku 4 – 6 let
ZAČÍNÁME 16. 9. 2014

Cvičení předškolních dětí
pondělí 16,00 – 17,00 děti ve věku 4 – 6 let

Cvičení dívek a chlapců
dívky –  čtvrtek 17:30 – 18:30 od 6 do 15 let
chlapci – úterý 17:30 – 18:30 od 6 do 15 let

PRO VEŘEJNOST
Babičko, dědečku!
zveme vás se svými vnoučaty na zábavné sobotní dopoledne do sokolovny 4.10., 1.11., 6.12. 2014, v 10 hodin
předškolkový věk
školkový věk
mladší školní věk
Cena: 50,-/dítě