Dvě významné schůzky na cestě k rozvoji naší tělocvičné jednoty v týdnu 11. až 15. listopadu 2019

V pondělí 11. listopadu 2019 se sešli zástupci Města, architekti, památkáři a zástupci naší jednoty ke společnému jednání o přístavbě nové tělocvičny k sokolovně. Jednání se zúčastnila také starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková.
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 naši sokolovnu navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Všechna jednání směřují k naplnění cíle naší jednoty, a sice rozšířit kapacitu sportoviště a dále udržet historickou sokolovnu pro účel, k němuž byla zbudována, a ochraňovat ji co nejlépe jako architektonický skvost pro další generace.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/104805/sokolove-ve-vysokem-myte-planuji-stavbu-nove-telocvicny-pomoci-by-mohl-i-krajsky-rozpocet