Závod ve sportovní gymnastice v sokolovně

24.2.2019 se konal v sokolovně ve Vysokém Mýtě závod ve sportovní gymnastice pro děvčata ve věku 7-15 let. Závodilo se dle pravidel sokolské všestrannosti na hrazdě, bradlech, lavičce a kladině. Celkem se závodu zúčastnilo více než 30 dětí.