55. Hry bez katastru

Hry bez katastru jsou společensko-sportovně-recesisticko-zábavné klání pětičlenných smíšených družstev a letošní 55. ročník se konal na historické Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě a nesl se v duchu historickém, a tedy i sokolském. Tomu odpovídaly i netradiční disciplíny, např. Kapacita plic sokola aneb Ve zdravém těle zdravý duch. Při úvodním pozdravu nemohla chybět starostka našeho spolku a krojovaný sokol.